PTV 823 – deel 2 goedgekeurde zwavelbetonbuizen

Tijdens de Copro “Zwavelbeton” Adviesraad van 19 december 2017 werd de laatste hand gelegd aan PTV 823 deel 2: ” GEPREFABRICEERDE BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN NIET GEWAPEND ZWAVELBETON”. De definitieve tekst is herzien en goedgekeurd door de adviesraad. Na dit besluit kan COPRO de laatste hand leggen aan dit PTV en het publiceren.