Toepassingsgebied tot 80°C

Het zwavelbeton werd beproefd op zowel druk- en treksterkte, de dynamische E-modulus en kruip (1 jaar), binnen een temperatuursrange van 20 – 80°C, om zo de prestaties na te gaan bij gebruik in warme omgevingstemperaturen, contact met vloeistoffen op hoge temperaturen enz.

De resultaten tonen aan dat bij herhaaldelijke temperatuurschommelingen de mechanische karakteristieken niet wijzigen in het gevraagde toepassingsgebied tot 70°C zoals voor elementen in cementbeton. Binnen deze temperatuursrange presteert het zwavelbeton gelijkwaardig of zelfs beter dan klassiek cementbeton.  Incidentele hogere temperaturen zijn toegelaten indien ze van korte en voorbijgaande aard zijn. Bij langtijdige blootstelling tot 80°C behoud zwavelbeton nog altijd 95% van zijn initiële sterkte.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)
  • Getest volgens: NEN-EN 12390-3, NEN-EN 12390-6, NEN-EN 1992-1-1