Bestand tegen zuren (tot pH 0)

Ter controle op de weerstand tegen biogene zwavelzuuraantasting (BZA) werd het zwavelbeton onderworpen aan de TAP test  (UGent – Labo Magnel – Prof. Dr. Ir. N. De Belie). Hierbij werden schijven 6 weken lang continu al draaiend en gedeeltelijk ondergedompeld in een bad met zwavelzuur. Om een mechanische belasting te simuleren, werd in dezelfde cyclus het proefstuk geborsteld waarbij het gereageerde materiaal werd verwijderd zodat het onaangetast materiaal opnieuw werd bloot gesteld  aan het agressieve milieu. Hierdoor kreeg men een beeld van een versnelde aantasting. Deze TAP testen zijn een referentie met betrekking tot het testen van cement op hun weerstand tegen BZA. Materialen uit zwavelbeton werden getest op volgende zuren: melkzuur, azijnzuur en tot slot zwavelzuur. Bij geen enkele blootgestelde schijf werd aantasting vastgesteld.

  • Onderzoekscentrum: Labo Magnel (BE –  UGent)
  • Getest volgens: TAP testen Prof. Dr. Ir. Nele De Belie