Geschikte kruindruksterkte voor straatriolering

De ongewapende schachtelementen voldoen aan sterkteklasse 60. De ongewapende dekplaat voldoet ruimschoots aan de vereiste 300 kN breuklast volgens PTV 823. De ongewapende buizen voldoen aan sterkteklasse 160 (grès: sterkteklasse 160; beton: sterkteklasse 135) volgens PTV 823.


Bestand tegen zuren (tot pH 0)

Ter controle op de weerstand tegen biogene zwavelzuuraantasting (BZA) werd het zwavelbeton onderworpen aan de TAP test  (UGent – Labo Magnel – Prof. Dr. Ir. N. De Belie). Hierbij werden schijven 6 weken lang continu al draaiend en gedeeltelijk ondergedompeld Lees meer

Toepassingsgebied tot 80°C

Het zwavelbeton werd beproefd op zowel druk- en treksterkte, de dynamische E-modulus en kruip (1 jaar), binnen een temperatuursrange van 20 – 80°C, om zo de prestaties na te gaan bij gebruik in warme omgevingstemperaturen, contact met vloeistoffen op hoge Lees meer

Bestand tegen basen

Net zoals bij de testen op zuuraantasting werden schijven uit zwavelbeton beproefd op hun weerstand tegen basen door middel van TAP testen (U Gent – Labo Magnel). Er werd getest in volgende media: Natronloog  (NaOH-pH 12) en Natriumcarbonaat, beter gekend Lees meer

Waterafstotend materiaal

Het materiaal wordt gekenmerkt door een zeer lage permeabiliteit en dit door zijn zeer dichte structuur en zijn hydrofoob gedrag. De waterabsorptie schommelt tussen 0.2 % en 0.5 %. Dit is zeer laag in vergelijking met standaard cementbeton waar deze Lees meer

Bestand tegen herhaaldelijke temperatuurscycli

De opeenvolging van grote temperatuurschommelingen kan leiden tot versnelde vermindering van de prestaties van materiaal. Beproevingen van 150 dagcycli tussen -20°C en 60°C in combinatie met een hoge relatieve vochtigheidsgraad tonen aan dat ook voor deze belasting er geen vermindering Lees meer

Slijtvastheid

Stromend afvalwater met mogelijk schurend materiaal (zand, stenen,…) kan zeer belastend zijn voor het wandoppervlak van de gebruikte producten. Slijtvastheid kan gemeten worden met de “Darmstadt kantelgoot” volgens DIN EN 295-3. Met deze proefopstelling worden proefstukken in de vorm van Lees meer

Waterondoorlatend bij 1 bar

Door zijn zeer dichte structuur en zijn hydrofoob gedrag is het zwavelbeton zo goed als ondoorlatend.  Bij 1 cm materiaaldikte is het materiaal dicht bij 1 bar waterdruk. Het materiaal wordt dan ook gekenmerkt door een zeer lage waterabsorptie die Lees meer

Bestand tegen sulfaten

Cementgebonden beton kan ook door sulfaathoudend afvalwater of grondwater aangetast worden. Deze relatief milde vorm van aantasting verloopt relatief langzaam. De sulfaten reageren met bestanddelen (C3A) uit de cementsteen waarbij kristallen gevormd worden. Het gevolg is inwendige expansie (ettringiet), wat Lees meer

A2 brandclassificatie

Bij WRFGENT werden testen uitgevoerd op de brandweerstand. Zwavelbeton kan gekwalificeerd worden onder brandklasse A2. Hieruit besluit men dat het materiaalgedrag nauwelijks bijdraagt tot de brand. Het is praktisch onbrandbaar, maar smelt wel aan de oppervlakte. De achterliggende granulaten laten Lees meer

Bestand tegen erosie

Hierbij werd het gedrag van zwavelbeton onderworpen aan de Capon-test waaruit blijkt dat de slijtweerstand hetzelfde gedrag toont als bij klassiek cement beton. Onderzoekscentrum: SGS Intron (Nl) Getest volgens: NEN EN 1338 (Capon);

Bestand tegen trillingen

In het proefcenter van SNCF werden dynamische proeven uitgevoerd waarbij het proefstuk uit zwavelbeton werd getest bij wisselende belasting tussen 10 en 126 kN, bij 5 Hz en dit voor 3.106 Er werden geen verminderde mechanische karakteristieken vastgesteld na het Lees meer