Innovatieve Thio Material dwarsliggers voor Infrabel (BE)

Op 9 januari 2014 werd in het spoortraject ter hoogte van het treinstation te Oostende de eerste voorgespannen dwarsliggers geïnstalleerd op basis van een nieuwe composiet. Dit composiet is vergelijkbaar met cementbeton omdat beide bestaan uit granulaten, zand, vulstoffen, bindmiddel en hulpstoffen. Cement en water worden hier echter vervangen door zwavel. Dankzij het innovatieve productieproces is dit zwavelbeton vloeistofdicht, uitermate zuurbestendig in tegenstelling tot kalksteen of cement en voor 100% recycleerbaar!
Dit proefproject is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen betonfabrikant De Bonte International en de Belgische spoorwegmaatschappij Infrabel.
De firma Thio Materials is een spin-off van de Vlaamse betonfabrikant De Bonte International bvba. Deze dwarsliggers zullen de komende maanden gemonitord worden in het spoor!