Geen uitloging

Heel belangrijk voor een materiaal dat in contact komt met grond- en oppervlaktewater is het uitlogingsgedrag. Er is uitvoerig onderzocht of de gebruikte grondstoffen zoals vliegassen, kleurpigmenten en andere fillers uitlogen. Hierbij werd zwavelbeton beproefd volgens het Nederlandse bodemdecreet voor bouwstoffen. Resultaten toonden geen uitloging. Daarnaast is zwavel op zich inert. De diverse vormen van elementair zwavel zijn onoplosbaar in zowel koud als warm water en dus ook niet in de grond of in het grondwater. Zwavel zorgt door zijn hydrofoob gedrag voor zulk een gesloten structuur dat het zelfs in staat is om verontreinigde grondstoffen te binden en uitloging ervan te vermijden. Ook dit werd uitvoerig getest op o.a. een aantal zware metalen.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (Nl)
  • Getest volgens: SQD (volgens Nederlands Bouwstoffen Besluit)