Sterk gereduceerde CO2 footprint

Ondanks het feit dat tijdens productie het zwavelbeton dient opgewarmd te worden tot 135 °C voordat het verwerkt kan worden, gebruikt het proces globaal gezien heel wat minder energie dan bij de klassieke betonproductie. Bij de aanmaak van Portland cement dient de klinker immers verhit te worden tot 1450°C, waarbij bovendien, door het chemisch proces, CO2 vrijkomt. Het bakproces van gresbuizen bij temperaturen hoger dan 1.000 °C vergt zelfs nog meer energie. Een product uit cementbeton vergt dan ook per ton 100% meer CO2 ten opzichte van een ton verwerkt zwavelbeton. Gres tot 400% meer per ton materiaal.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)
  • Analyse volgens: ISO14044:2006 en NEN 8006:2004 standards